2% z Vašich daní

2%  z Vašich daní

Darujte prostredníctvom Liptovského Anjela 2% z Vašich daní tým, ktorý to naozaj potrebujú.

Pomoc pre Lisu

Pomoc pre Lisu

Zbierka na rehabilitáciu pre Lisu z Ukrajiny

Podporujú nás :

Podporujú nás :

Prečo ako a koľko

Otázky a odpovede alebo prečo, ako a koľko

V tejto časti webu sa budeme snažiť poskytnúť odpovede na časté otázky .

Načo “Liptovský Anjel” ? Máme tu množstvo anjelov, nadácií, fondov, charít, ktoré riešia zhruba to isté.
1.  Aj keby bolo 10 x viac týchto organizácií a každá pomôže, čo len jednému človeku naviac, má to zmysel.
2. Každá takáto organizácia má svoje zameranie a svoj spôsob pomoci. Niektorá pomáha ľuďom s onkologickým ochorením, niektorá sa špecializuje na prefinancovanie určitých projektov, niektorá na matky s deťmi. To čo ponúka Liptovský Anjel je jednoduchá jednorázová či pravidelná pomoc jednotlivcom či rodinám na Liptove. Bez toho, aby museli vypracovať nejaký projekt, získať nejaké potvrdenia.Dôležité je, aby ju dostal v tom čase, v ktorom ju potrebuje.

Koľko percent z prípadného príspevku sa skutočne dostane od darcov príjmateľom pomoci ?
Prostriedky od darcov sú rozdelené medzi príjmateľov v plnej výške. t.j. 100 % prostriedkov od darcov ide k príjmateľom pomoci.

Z čoho sú financované letáky, nálepky a ostatná réžia fondu ?
Zo zdrojov zriaďovateľov, sponzorských darov, prípadne z darov od darcov špeciálne určených na tento účel.

Z čoho sú financovaný členovia správnej rady, správca fondu a  ostatné osoby súvisiace s fungovaním fondu ?
Všetci členovia fondu, správca fondu, revízor fondu sú neplatené funkcie a vykonávané bez nároku na odmenu ci plat.

Prečo to robíte ?
Veľa ľudí dokáže o pomoci druhým veľa rozprávať, no relatívne málo dokáže pre to aj niečo urobiť. My chceme patriť do tej druhej skupiny. A zároveň hľadáme ľudí, ktorí sú ochotný pomôcť .