2% z Vašich daní

2%  z Vašich daní

Darujte prostredníctvom Liptovského Anjela 2% z Vašich daní tým, ktorý to naozaj potrebujú.

Pomoc pre Lisu

Pomoc pre Lisu

Zbierka na rehabilitáciu pre Lisu z Ukrajiny

Podporujú nás :

Podporujú nás :

Galéria malieb detí s ZUŠ Jána Levoslava Bellu.

V spolupráci so ZUŠ Jána Levoslava Bellu sme pripravili súťaž pre deti z výtvarného odboru, ktoré pod vedením pani učiteliek majú výtvarne vyjadriť svoju predstavu anjela. Odmenou pre autora najkrajšieho anjela bude sponzorský dar – tablet. Aj takýmto spôsobom môžu pomáhať deti deťom nakoľko ich práce budú ďalej použité na šírenie dobrej myšlienky a pomoci iným, či už formou vernisáže, alebo ich aukciou.
Maľby budú vystavené od 1.7.2013 v obchodnom centre STOP SHOP. Všetkých pozývame na prehliadku týchto diel.

Víťazná maľba od Alžbetky Berníkovej  –  13 ročnej