2% z Vašich daní

2%  z Vašich daní

Darujte prostredníctvom Liptovského Anjela 2% z Vašich daní tým, ktorý to naozaj potrebujú.

Pomoc pre Lisu

Pomoc pre Lisu

Zbierka na rehabilitáciu pre Lisu z Ukrajiny

Podporujú nás :

Podporujú nás :

Hospodárenie

  Z dôvodu transparentnosti budú na tomto mieste zobrazene v sumáre všetky príspevky od darcov pre pomoc rodinám či jednotlivcom, prijaté za aktuálny mesiac. Zároveň je uvedená aj poskytnutá finančná pomoc za daný mesiac. * Finančná pomoc na daný mesiac je vyplatená vždy v nasledujúcom  mesiaci.  

ROK 2023

   Príjmy:    Výdaje:
   prijaté príspevky a dary

   príjem z 2%

   prijaté úroky

1736,00

1220,76

0,87

   Vyplatené príspevky

          (8 príjemcov)

3051,42
        
   Príjmy spolu: 2957,63    Výdaje spolu:  3051,42

ROK 2022

   Príjmy:    Výdaje:
   prijaté príspevky a dary

   príjem z 2%

   prijaté úroky

1680,00

2815,85

1,26

   Vyplatené príspevky

          (8 príjemcov)

2958,95
        
   Príjmy spolu: 4497,11    Výdaje spolu:  2958,95

 

ROK 2021

   Príjmy:    Výdaje:
   prijaté príspevky a dary

   príjem z 2%

   prijaté úroky

1819,00

1447,37

0,68

   Vyplatené príspevky

          (12 príjemcov)

2998,14
        
   Príjmy spolu: 3267,05
   Výdaje spolu:  2998,14

 

ROK 2020

   Príjmy:    Výdaje:
   prijaté príspevky a dary

   príjem z 2%

   prijaté úroky

2531,00

683,23

1,08

   Vyplatené príspevky

   (12 príjemcov)

3347,71
       Bazár 2016 77,98
   Príjmy spolu: 3215,31
   Výdajespolu: 3425,69

 

ROK 2019

   Príjmy:    Výdaje:
   prijaté príspevky a dary

   príjem z 2%

   prijaté úroky

2 404,00

1 087,02

1,29

   Vyplatené príspevky 1 226,96
        
   Príjmy spolu: 3 492,31
   Výdaje spolu: 1 226,96

ROK 2018

   Príjmy:    Výdaje:
   prijaté príspevky a dary

   príjem z 2%

   prijaté úroky

3162,00

812,95

1,60

   Vyplatené príspevky 3 252,19
   Bazár 2016      Bazár 2016 – výdaj 2 868,77
   Príjmy spolu: 3 976,55    Výdaje spolu: 6 120,96

ROK 2017

   Príjmy:    Výdaje:
   prijaté príspevky a dary

   príjem z 2%

   prijaté úroky

2 788,00

1 194,51

3,53

   Vyplatené príspevky 5 263,11
   Mesto Liptovský Mikuláš 500,00    Mesto LM – výdaje 500,00
   Bazar 2016 5 000,00    Bazar 2016 – výdaj 2 023,75
   Príjmy spolu: 9 486,04    Výdaje spolu: 7 786,86

 

ROK 2016
za mesiac Hotovostné príspevky Príspevky na účet Spolu Poskytnutá finančná pomoc rodinám spolu *
Január / 2016 0,00 € 190,29 €    190,29 € 190,00 €
Február / 2016      180,00 € 190,30 €  370,30 € 130,00 €
Marec / 2016 0,00 € 274,16 € 274,16 € 293,00 €
Apríl / 2016 0,00 € 190,27 € 190,27 €  296,50 €
Máj / 2016 0,00 €  190,15 €  190,15 € 276,50 €
Jún / 2016 0,00 €  1024,63 € 1024,63 €  384,00 €
Júl / 2016 0,00 € 345,06 € 345,06 €  286,53 €
August /2016 50,00 €  180,18 € 230,18 €  270,00 €
September / 2016 0,00 €  180,18 € 180,18 €  210,00 €
Október / 2016 0,00 €  180,18 €  180,18 €  210,00 €
November / 2016 0,00 €  185,13 €  185,13 €   343,80 €
December / 2016 86,98 € 585,14 € 672,12 € 997,10 €
Sumár za rok 2016 4 032,65 € 3 887,43 €

 

ROK 2015
za mesiac Hotovostné príspevky Príspevky na účet Spolu Poskytnutá finančná pomoc rodinám spolu *
Január / 2015 100,00 € 265,35 €    365,35 € 250,00 €
Február / 2015      5,00 € 310,31 €    315,31 € 200,00 €
Marec / 2015   235,00 € 260,20 €    495,20 € 214,39 €
Apríl / 2015       0,00 € 260,21 €    260,21 € 227,80 €
Máj / 2015  0,00 € 510,22 €  510,22 € 215,00 €
Jún / 2015  0,00 €  566,94 € 566,94 €  180,00 €
Júl / 2015  135,00 €  581,66 €  716,66 €  403,30 €
August /2015  0,00 €  260,50 €  260,50 €  500,68 €
September / 2015  0,00 €  260,46 €  260,46 €  430,00 €
Október / 2015  60,00 €  210,24 €  270,24 €  430,00 €
November / 2015  0,00 €  210,27 € 210,27 €  330,00 €
December / 2015  60,00 € 210,32 € 270,32 € 330,00 €
Sumár za rok 2015  4 501,68 €  3 581,17 €

 

ROK 2014
za mesiac Hotovostné príspevky Príspevky na účet Spolu Poskytnutá finančná pomoc rodinám spolu *
Január / 2014 110,00 € 242,21 €    352,21 € 277,00 €
Február / 2014 115,00 € 253,24 €    368,24 € 280,48 €
Marec / 2014   51,00 € 758,23 €    809,23 € 301,21 €
Apríl / 2014   25,00 € 255,36 €    280,36 € 325,81 €
Máj / 2014   55,00 € 373,55 €    428,55 € 315,99 €
Jún / 2014   40,00 € 604,58 €    644,58 € 375,00 €
Júl / 2014  100,00 € 514,14 €    614,14 €  220,00 €
August /2014   60,00 € 255,42 €    315,42 €  260,00 €
September / 2014   10,00 € 255,48 €    265,48 €   200,00 €
Október / 2014   10,00 € 250,54 €   260,54 €   200,00 €
November / 2014  60,00 €  250,22 €    310,22 €   250,00 €
December / 2014   60,00 €  250,29 €    310,29 €   250,00 €
Sumar za rok 2014 4959,26 € 3 205,49 €
Prenesené finančné prostriedky z roka 2014 do roku 2015 :               1 908,65 €

——————————————————————————————————————————

ROK 2013
za mesiac Hotovostné príspevky Príspevky na účet Spolu Poskytnutá finančná pomoc rodinám spolu *
Január / 2013 15€ 224 € 239 €   350,00 €
Február / 2013 20€ 231 € 251 €   370,00 €
Marec / 2013 20€ 234 € 254 €   300,00 €
Apríl / 2013 170€ 231 € 401 €   300,00 €
Máj / 2013 20€ 211 € 231 €   244,74 €
Jún / 2013 150€ 111 € 261 €   200,00 €
Júl / 2013 125€ 111 € 236 €   300,00 €
August /2013 85€ 211 € 296 €   280,00 €
September / 2013 125€ 181 € 306 €   367,60 €
Október / 2013 170€ 111 € 281 €   380,00 €
November / 2013 145€ 128 € 273 €   440,00 €
December / 2013 130€     359,78 €     489,78 €   350,00 €
Sumar za rok 2013  3518,78 € 3882,34 €
Prenesené finančné prostriedky z roka 2013 do roku 2014 : 304,88 €

——————————————————————————————————————————

ROK 2012
za mesiac Hotovostné príspevky Príspevky na účet Spolu Poskytnutá finančná pomoc rodinám spolu *
Jún / 2012    110 110 108
Júl / 2012    150 150 150
August / 2012 30 € 201  231 231
September / 2012 15 € 238 253 255
Október / 2012 115 € 198 313 300
November / 2012  90 € 498  588 300
December / 2012  70 € 295  365 350
Sumar za rok 2012 2010  
Prenesené finančné prostriedky z roka 2012 do roku 2013    :            318,44 €