2% z Vašich daní

2%  z Vašich daní

Darujte prostredníctvom Liptovského Anjela 2% z Vašich daní tým, ktorý to naozaj potrebujú.

Pomoc pre Lisu

Pomoc pre Lisu

Zbierka na rehabilitáciu pre Lisu z Ukrajiny

Podporujú nás :

Podporujú nás :

Ako to celé funguje

1. Našim cieľom je spojiť úsilie viacerých darcov, aby sme rodinám mohli každý mesiac pomôcť čiastkou 20 až 100 eur. Čiastka je závislá od počtu darcov a od vážnosti sociálnej situácie.

2. Príspevky darcov budú poskytnuté rodinám vždy v plnej výške. Všetky režijné náklady sú hradené z peňazí zriaďovateľov.

3. Príjemcov pomoci vyberáme na základe informácií od sociálnych pracovníkov, lekárov, od ľudí s ktorými sa stretávame vo svojom okolí. Môžete príjsť aj s vlastným návrhom. Je ale potrebné vedieť si ho obhájiť a tiež získať súhlas samotného príjemcu.

4. Každý darca si pri registrácii zvolí, ktorému príjemcovi chce prispievať. Ak sa nevie rozhodnúť pre konkrétneho príjemcu, potom výber ostáva na nás. Darca si určí, či chce prispievať mesačne alebo jednorázovo, z účtu alebo v hotovosti, alebo či chce darcovstvo ukončiť. Tiež si zvolí, či príjemca pomoci bude poznať jeho meno, či ako darca chce byť uvedený v zozname darcov alebo bude darcom anonymným.
Boli by sme radi, ak by ste uprednostnili pravidelný mesačný príspevok pred jednorázovou pomocou. Jednak z vlastných skúseností vieme, že rodinný rozpočet menej pocíti 12 menších splátok ako jednu veľkú, aj pre výhody vyrovnaného „peňažného toku“.

5. Darca si zvolí, akým spôsobom chce byť informovaný o dosahu svojej pomoci a celkovom hospodárení fondu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.