2% z Vašich daní

2%  z Vašich daní

Darujte prostredníctvom Liptovského Anjela 2% z Vašich daní tým, ktorý to naozaj potrebujú.

Pomoc pre Lisu

Pomoc pre Lisu

Zbierka na rehabilitáciu pre Lisu z Ukrajiny

Podporujú nás :

Podporujú nás :

Dôverné informácie

Ochrana dôverných informácií.

Už z dát ktoré stačia k registrácii darcu je zrejmá snaha o čo najmenšie zhromažďovanie dát. V podstate postačí uviesť len mailovú adresu alebo telefónne číslo, aby sme vedeli darcovi prideliť darcovské číslo a tiež ho informovať o dosahu jeho pomoci.

Darca zaslaním prvého príspevku a príjemca vyplnením Žiadosti o finančnú pomoc vyjadrili súhlas, aby systém Liptovský anjel spracúval ich osobné údaje v zmysle zákona  č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom dodržania transparentnosti a adresnosti finančnej pomoci, a to po dobu pokiaľ dotknutá osoba  nepožiada, aby bola vyňatá z tohto systému.

Ak darca požiada o overenie doručenia jeho pomoci príjemcovi, nebudú mu poskytnuté osobné údaje príjemcu, ale bude mu sprostredkované spoločné stretnutie. Liptovský anjel z dôvodu ochrany osobnosti uvádza len nevyhnutné informácie, ktoré objasňujú životnú situáciu príjemcu. Darca sa zaväzuje k zachovaniu mlčanlivosti o informáciách získaných o ľuďoch, ktorým budú jeho príspevky doručované.

V prípade, že darca zašle prvý finančný príspevok bez vyplnenia Registrácie, tak v systéme Liptovský anjel bude vedený ako darca, ktorý si praje, aby jeho meno nebolo zverejnené v Zozname darcov, praje si aby príjemca nepoznal jeho meno a priezvisko, poštovú alebo e-mailovú adresu a netrvá na tom, aby jeho finančné príspevky boli každý mesiac doručované tomu istému príjemcovi.

Darca zaslaním prvého finančného príspevku a príjemca vyplnením a podpísaním Žiadosti o finančnú pomoc prehlasuje, že sa pozorne zoznámil s pravidlami poskytovania finančnej pomoci a súhlasí s nimi. Príjemca prehlasuje, že informácie, ktoré uviedol v Žiadosti o finančnú pomoc sú úplné a pravdivé. Príjemca si je vedomý, že na finančnú pomoc nie je právny nárok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.