2% z Vašich daní

2%  z Vašich daní

Darujte prostredníctvom Liptovského Anjela 2% z Vašich daní tým, ktorý to naozaj potrebujú.

Pomoc pre Lisu

Pomoc pre Lisu

Zbierka na rehabilitáciu pre Lisu z Ukrajiny

Podporujú nás :

Podporujú nás :

Vyberte si rodinu

Registrácia

Pre registráciu je nutné vyplniť aspoň telefón, prípadne email, aby sme sa s Vami mohli skontaktovať a prideliť Vám darcovské číslo. Ostatné osobné údaje sú nepovinné, budeme však radi keď ich vyplníte.

 

Koľko darovať ?

Na začiatok trocha matematiky. Ak chceme spoločne rodine poskytnúť pomoc vo výške napríklad 50 eur, je potrebné získať 10 darcov, ktorí darujú po 5 eur. Čím menšia čiastka, tým širší okruh darcov je potrebný. Aj preto sme stanovili ako minimálny príspevok čiastku 3 eurá. Pre niekoho zanedbateľná čiastka, pre niekoho denný rozpočet. Preto by aj výška príspevku mala byť odrazom nielen morálnej ale aj ekonomickej sily darcu. V každom prípade, ak výšku príspevku na prvý pokus neodhadnete, môžete si ju kedykoľvek zmeniť.
Ak sympatizujete s nami, ale Vaša finančná situácia Vám nedovoľuje prispievať, budeme vďační aj za prejavenú morálnu podporu, prípadne dobrú radu. Rovnako veľmi pomôžete tým, že sa budete o myšlienke pomoci rozprávať so svojimi blízkymi a priateľmi.
Vzhľadom k tomu, aby nedošlo k veľkým výkyvom obdržaných finančných príspevkov v jednotlivých mesiacoch, systém Liptovský anjel má právo jednorázové príspevky nad 50 eur prerozdeľovať do systému postupne a to po dobu najviac 12 mesiacov od ich obdržania.
naše číslo účtu : 4016163080 / 7500

Zoznam rodín

     
 Rodina č. 1   Pomoc ukončená 7/2014
 Rodina č. 2   Pomoc ukončená 7/2014
Rodina č. 3    Pomoc ukončená 12/2013
Rodina č. 4   Pomoc ukončená 6/2013
Rodina č. 5    Pomoc ukončená 9/2015
Rodina č. 6    Pomoc ukončená 9/2014
Rodina č. 7   Pomoc ukončená 2/2014
Rodina č. 8    Pomoc ukončená 9/2014
Rodina č. 9   Pomoc ukončená 8/2014
Rodina č. 10   Pomoc ukončená 5/2014
Rodina č. 11   Pomoc ukončená 11/2015
Rodina č. 12   Pomoc ukončená 12/2017
Rodina č. 13   Pomoc ukončená 3/2015
Rodina č. 14   Pomoc ukončená 12/2017
Rodina č. 15   Pomoc ukončená 12/2015
Rodina č. 16   Pomoc ukončená 12/2015
Rodina č. 17   Pomoc ukončená 11/2015
Rodina č. 18    Pomoc ukončená 05/2016
Rodina č. 19   Pomoc ukončená 08/2018
Rodina č. 20   Pomoc ukončená 07/2016
Rodina č. 21   Pomoc ukončená 07/2017
Rodina č. 22   Pomoc ukončená 01/2017
Rodina č. 23   Pomoc ukončená 05/2017
Rodina č. 24   Pomoc ukončená 06/2018
Rodina č. 25    
 Rodina č. 26   pomoc 3 mesačná
Rodina č. 27   pomoc 3 mesačná
Rodina č. 28   Pomoc ukončená 12/2019
Rodina č. 29    
Rodina č. 30    
akákoľvek Vianoce 2019  
Tu nájdete zoznam rodín, ktorým môžte svojím príspevkom pomôcť. Ak si kliknete na ktorúkoľvek rodinu, prečítate si podstatné fakty o živote rodiny, ktorej pomáhame. V prípade, že sa nerozhodnete pre konkrétnu rodinu, rozdelíme Váš príspevok medzi jednotlivé rodiny rovným dielom.

Pokračovať v čítaní

Ako si vybrať rodinu

O každej rodine napíšeme stručný príbeh,  ktorý vznikne na základe našich stretnutí. Jeho cieľom bude načrtnutie najväčších problémov s ktorými rodina zápasí. V príbehoch budú z dôvodu zachovania anonymity pozmenené mená. Všetky podstatné údaje však budú vždy pravdivé. Nikdy sa nebudeme uchyľovať ku klamstvu či manipulácii.
Celý systém darcovstva stojí a padá na vzájomnej dôvere.
Ak stratíme Vašu dôveru, stratili sme všetko.

Uvedomujeme si však, že kvôli overeniu doručenia Vášho príspevku bude niekedy potrebné sprostredkovať osobné stretnutie s príjemcom. Je to asi jediný spôsob, ako overiť adresnosť systému a rovnako sa vzájomne ľudsky spoznať.
Pri registrácii si zvolíte, či budete prispievať vybranej rodine alebo necháte rozhodnutie na nás. Aby však príspevky boli rozložené približne rovnomerne, bude na stránke priebežne uvádzané, koľko darcov si vybralo práve tú ktorú rodinu. Prípadné veľké rozdiely budeme môcť vyrovnávať len príspevkami darcov, ktorí neviažu svoj príspevok na konkrétneho príjemcu.

Dôverné informácie

Ochrana dôverných informácií.

Už z dát ktoré stačia k registrácii darcu je zrejmá snaha o čo najmenšie zhromažďovanie dát. V podstate postačí uviesť len mailovú adresu alebo telefónne číslo, aby sme vedeli darcovi prideliť darcovské číslo a tiež ho informovať o dosahu jeho pomoci.

Darca zaslaním prvého príspevku a príjemca vyplnením Žiadosti o finančnú pomoc vyjadrili súhlas, aby systém Liptovský anjel spracúval ich osobné údaje v zmysle zákona  č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom dodržania transparentnosti a adresnosti finančnej pomoci, a to po dobu pokiaľ dotknutá osoba  nepožiada, aby bola vyňatá z tohto systému.

Ak darca požiada o overenie doručenia jeho pomoci príjemcovi, nebudú mu poskytnuté osobné údaje príjemcu, ale bude mu sprostredkované spoločné stretnutie. Liptovský anjel z dôvodu ochrany osobnosti uvádza len nevyhnutné informácie, ktoré objasňujú životnú situáciu príjemcu. Darca sa zaväzuje k zachovaniu mlčanlivosti o informáciách získaných o ľuďoch, ktorým budú jeho príspevky doručované.

V prípade, že darca zašle prvý finančný príspevok bez vyplnenia Registrácie, tak v systéme Liptovský anjel bude vedený ako darca, ktorý si praje, aby jeho meno nebolo zverejnené v Zozname darcov, praje si aby príjemca nepoznal jeho meno a priezvisko, poštovú alebo e-mailovú adresu a netrvá na tom, aby jeho finančné príspevky boli každý mesiac doručované tomu istému príjemcovi.

Darca zaslaním prvého finančného príspevku a príjemca vyplnením a podpísaním Žiadosti o finančnú pomoc prehlasuje, že sa pozorne zoznámil s pravidlami poskytovania finančnej pomoci a súhlasí s nimi. Príjemca prehlasuje, že informácie, ktoré uviedol v Žiadosti o finančnú pomoc sú úplné a pravdivé. Príjemca si je vedomý, že na finančnú pomoc nie je právny nárok.