2% z Vašich daní

2%  z Vašich daní

Darujte prostredníctvom Liptovského Anjela 2% z Vašich daní tým, ktorý to naozaj potrebujú.

Pomoc pre Lisu

Pomoc pre Lisu

Zbierka na rehabilitáciu pre Lisu z Ukrajiny

Podporujú nás :

Podporujú nás :

Kontakty

právna forma : neinvestičný fond
zapísaný do registra neinvestičných fondov dňa 31.5.2012
IČO : 45738505     DIČ: 2024077110
IBAN: SK29 7500 0000 0040 1616 3080

korešpondenčná adresa:
Liptovský anjel n.f.
1. Mája 1960/54
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel :  044 3700020

Mail :  mail@liptovskyanjel.sk

Kontakt:

Peter Fuzia  peter@liptovskyanjel.sk   tel. 0903 535247

 

——————————————————————————