2% z Vašich daní

2%  z Vašich daní

Darujte prostredníctvom Liptovského Anjela 2% z Vašich daní tým, ktorý to naozaj potrebujú.

Pomoc pre Lisu

Pomoc pre Lisu

Zbierka na rehabilitáciu pre Lisu z Ukrajiny

Podporujú nás :

Podporujú nás :

Rodina č.5 Liptovský Mikuláš

Pani Anna  je matkou 3 detí, ktoré po rozvode vychováva sama. Život tejto rodiny bol aj je veľmi ťažký, nakoľko p. Anna poberá len invalidný dôchodok 330€ a výživné 140€ na 3 deti. Donedávna rodina žila v nevyhovujúcich podmienkach v domácnosti kde nebola teplá voda a v byte sa tvorili plesne, nakoľko v izbách boli vysoké stropy a byt nebolo možné dokonale vykúriť. Pred mesiacom  sa situácia mierne zlepšila a p. Anna dostala mestský byt, ale tým stúpli aj jej náklady. Platba za byt je 291€ . Keď zaplatí všetky potrebné poplatky súvisiace s ubytovaním a školou pre deti,  ostane jej len veľmi malá čiastka na stravu. Rodina žije veľmi skromne. Rodinu pravidelne navštevuje Peťa – naša nová posila 🙂 , cez  ktorú sa p. Anna dozvedela o možnosti našej pomoci. Nakoľko sme zvážili, že práve tu je naša pomoc potrebná chceli by sme ju finančne podporiť kým sa jej situácia nezmení. Za všetko hovoria slová, ktoré uviedla vo svojej žiadosti adresované všetkým, ktorí podporujú a prispievajú takýmto rodinám: “Prihováram sa nášmu anjelovi, ktorému chcem poďakovať za pomoc, ktorú mi doposiaľ pre moju rodinu poskytli. Nesmierne si to vážim a veľmi si to cením. Keď sa moja situácia zlepší, som sama ochotná pomáhať deťom a takýmto rodinám v núdzi, pretože viem, že ľudia v takýchto situáciách to majú ťažké.”

Pomoc ukončená 9/2015