2% z Vašich daní

2%  z Vašich daní

Darujte prostredníctvom Liptovského Anjela 2% z Vašich daní tým, ktorý to naozaj potrebujú.

Pomoc pre Lisu

Pomoc pre Lisu

Zbierka na rehabilitáciu pre Lisu z Ukrajiny

Podporujú nás :

Podporujú nás :

Rodina č. 21

Karolína a jej 3 malé deti ostali sami. Aby uchránila deti i seba, bola nútená vyhodiť otca detí z bytu. Jeho láska k alkoholu bola väčšia ako láska k rodine. I keď sa čas od času snaží vrátiť,  jeho slová, po rokoch skúseností s ním, sú len sľuby… Poznáte to:  „nikto ti nedá to, čo ti ja sľúbim“. A tak so svojimi starosťami bojuje sama. Hľadá si prácu, stará sa o deti, vo veku 6r., 4r. a 1,5r..

I napriek snahe práca jedného človeka a rodinný rozpočet nepostačuje na pokrytie všetkých výdavkov. Hlavne pri malom dieťati, ktoré potrebuje plienky a dojčenské mlieko, ktoré, ako mnohí vieme, nie je lacné.

Je to ťažké rozhodnutie. Dať maličké do jasličiek, deti do škôlok (čo sú ďalšie finančné výdaje), a ísť do práce…a modliť sa, len aby neboli choré…, alebo ostať doma… a… čakať. Čakať, kým bude lepšie…

Preto sme sa rozhodli pomôcť tejto mamke finančne, a tiež oslovujeme Vás milí čitatelia – prosíme Vás o pomoc pri hľadaní vhodnej práce pre túto maminku.

od 7/2017 – pomoc zo strany Liptovského anjela ukončená. Mamička má prácu, deti sú už väčšie a rodinka stojí na svojich nohách.