2% z Vašich daní

2%  z Vašich daní

Darujte prostredníctvom Liptovského Anjela 2% z Vašich daní tým, ktorý to naozaj potrebujú.

Pomoc pre Lisu

Pomoc pre Lisu

Zbierka na rehabilitáciu pre Lisu z Ukrajiny

Podporujú nás :

Podporujú nás :

Rodina č.2

Príbeh rodiny Evy a jej piatich detí  z Liptovskej Sielnice ťažký od samého začiatku. Jej prvé dieťaťa  – Katka sa narodila s vrodenou telesnou chybou dolnej končatiny.  Postupne pribudli do rodiny ďalšie štyri   deti. Keď mali deti 1,3,4,6 a 12 rokov, otec detí opustil rodinu a odišiel do zahraničia. Výchova, starostlivosť a financovanie rodiny ostalo na pleciach matky.V súčastnosti má najstaršia dcéra  Katka 19 rokov a pripravuje sa na štúdium na vysokej škole v Košiciach. Druhorodená dcéra Vierka navštevuje ZŠ Kvačany, kde navštevuje dramatický krúžok. Chlapcov Martina a Michala baví hlavne šport. Najmladší Patrik je tento rok prvák.  Nikto nezapochybuje, že veta ” Deti sú mi i pri tejto neľahkej životnej situácií veľkou radosťou u životným zameraním .”  je myslená úprimne a od srdca .

Pomoc ukončená v marci 2013.

Pomoc obnovená v decembri 2013

Situácia p. Evy, matky piatich detí sa za posledné mesiace výrazne zhoršila. Pokiaľ manžel zasielal výživné na deti, matka bola schopná postarať sa o potreby detí. No pokiaľ jej počas jedného roka pošle výživné len tri krát, je to veľmi ťažké.  Aj keď požiadala kompetentné úrady o pomoc, keďže manžel je trvalo v zahraničí,  je to beh na dlhé trate. Pokúsime sa opätovne pomôcť. Veď nech už je akokoľvek, tie deti za to nemôžu.

Pomoc ukončená 7/2014