2% z Vašich daní

2%  z Vašich daní

Darujte prostredníctvom Liptovského Anjela 2% z Vašich daní tým, ktorý to naozaj potrebujú.

Podporujú nás :

Podporujú nás :

Kontakty

právna forma : neinvestičný fond
zapísaný do registra neinvestičných fondov dňa 31.5.2012
IČO : 45738505     DIČ: 2024077110
IBAN: SK29 7500 0000 0040 1616 3080

korešpondenčná adresa:
Liptovský anjel n.f.
1. Mája 1960/54
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel :  044 3700020

Mail :  mail@liptovskyanjel.sk

Kontakt:

Peter Fuzia  peter@liptovskyanjel.sk   tel. 0903 535247

Zriaďovatelia :

Eva Ivanová  eva@liptovskyanjel.sk 

Ing. Katarína Frackowiak   katka@liptovskyanjel.sk

Mgr. Andrea Furgaľáková   ada@liptovskyanjel.sk 

MUDr. Emília Kaclíková  milka@liptovskyanjel.sk 

PaedDr. Michal Rojček   michal@liptovskyanjel.sk

Peter Fuzia  peter@liptovskyanjel.sk  

Terézia Godálová    terezka@liptovskyanjel.sk 

——————————————————————————