2% z Vašich daní

2%  z Vašich daní

Darujte prostredníctvom Liptovského Anjela 2% z Vašich daní tým, ktorý to naozaj potrebujú.

  • 1
  • 12
  • 25 501

Podporujú nás :

Podporujú nás :

O projekte Liptovský Anjel

Rodina č. 21

Karolína a jej 3 malé deti ostali sami. Aby uchránila deti i seba, bola nútená vyhodiť otca detí z bytu. Jeho láska k alkoholu bola väčšia ako láska k rodine. I keď sa čas od času snaží vrátiť,  jeho slová, po rokoch skúseností s ním, sú len sľuby… Poznáte to:  „nikto ti nedá to, čo ti ja sľúbim“. A tak so svojimi starosťami bojuje sama. Hľadá si prácu, stará sa o deti, vo veku 6r., 4r. a 1,5r..

I napriek snahe práca jedného človeka a rodinný rozpočet nepostačuje na pokrytie všetkých výdavkov. Hlavne pri malom dieťati, ktoré potrebuje plienky a dojčenské mlieko, ktoré, ako mnohí vieme, nie je lacné.

Je to ťažké rozhodnutie. Dať maličké do jasličiek, deti do škôlok (čo sú ďalšie finančné výdaje), a ísť do práce…a modliť sa, len aby neboli choré…, alebo ostať doma… a… čakať. Čakať, kým bude lepšie…

Preto sme sa rozhodli pomôcť tejto mamke finančne, a tiež oslovujeme Vás milí čitatelia – prosíme Vás o pomoc pri hľadaní vhodnej práce pre túto maminku.

Rodina č. 20

Jaro je 17 ročný chlapec, jedno zo 6 detí, ktorý ako posledné dieťa žije so svojím otcom. Otec sa však nezaujíma a ani nestará o potreby svojho syna, iba o tie svoje. Chlapec chodí stále v tom istom oblečení a problém nastal, keď nedostal od otca peniaze na stravu do školy a ani na zaplatenie internátu. Mal problém vôbec chodiť na vyučovanie a jedol iba, ak mu niektorá z učiteliek potajomky vyniesla z jedálne polievku. Na intervenciu jeho učiteľky sme sa rozhodli pomôcť so školskými výdavkami. Jaro si je ale vedomý, že naša pomoc je úzko spojená s jeho prístupom ku vzdelaniu a dochádzke. Školské povinnosti si musí plniť bez výhrad, čo konzultujeme na stretnutiach s triednym učiteľom. V tejto chvíli sa nám Jaro javí ako chlapec, ktorý ešte nemá vyhraté a bude sa musieť v živote popasovať s mnohými problémami. Dôležité však je, že sa snaží, školu zvláda a učí sa riešiť problémy, s ktorými ho konfrontuje život.

Rodina č. 19

Paulínka, je mamička 4 detí, ktorú opustil partner pri 4. tehotenstve. 3 deti chodia do školy – posledné navštevuje špeciálnu školu mimo ich bydliska. Mamička to po narodení najmenšieho zvládala 7 mesiacov, no prišiel bod zlomu, kedy si uvedomila, že s 80,- €, ktoré jej ostanú na vyžitie pre 5 člennú rodinu, to dlho neutiahne. Poprosila o pomoc. Začali sme jej prispievať na byt – predbežne na pol roka, s tým, že staršie deti počas prázdnin budú chodiť na brigády a tak pomôžu mamke.

Rodina č. 18

Rasťo sa k nám dostal prostredníctvom svojho učiteľa. Súd  ho do výchovy zveril otcovi, čím si otec vydobil finančné výhody. O Rasťa sa ale nestaral, a vzal mu aj to málo, čo si zarobil na brigádach. Rasťovi neostávalo nič iné iba si začať vymáhať výživné od svojho otca súdnou cestou. Rasťo žije cez týždeň na internáte, ktorý si platí sám z brigád a víkendy trávi u toho z rodičov, kde sa mu dá prenocovať. Na zaplatenie stravy a ostatné výdavky mu už často nezostane takmer nič. A tak počas týždňa je doobeda v škole, aby sa pripravil na maturitnú skúšku a po poobediach a víkendoch sa snaží brigádovať. Keď k nám Rasťo prišiel, bol chorý a vychudnutý. Odležal dva týždne v nemocnici, zaplatil si lieky a na úhradu internátnej stravy – prosto – neostalo. Ani jeden z rodičov mu na štúdium zatiaľ nič neprispieva a súd vo veci nerozhodol. Kým sa jeho situácia nezlepší a rodičov súd nezaviaže prispievať mu na štúdium, o úhradu internátnej stravy sa postará Liptovský Anjel.

Rodina č. 17

Príbeh pána Viktora je dôkazom pravdivosti porekadla „malé deti – malé starosti, veľké deti – veľké starosti“.

Viktorova dcéra  z prvého manželstva po pôrode podľahla alkoholu a drogám. Viktor s manželkou majú spolu 2 maloleté deti, a obaja dosť starostí udržať domácnosť popri skromných živnostiach. V takej situácií však nie je nad čím uvažovať – svoje vnúča si zobrali k sebe, snažili si zorganizovať pracovné i rodinné povinnosti tak, aby sa striedavo mohli starať o malé dieťa. Nás prosia o pomoc príspevkom na plienky a mlieko, aspoň do doby, kým im súd zverí dieťa do opatery a budú môcť poberať príslušné dávky zo štátu.

Rodina č. 16

U pani Anny (máme taký dojem) je viac potrebné povzbudiť, usmerniť aby sa dostala z ťažkej situácie. Po rozvode žila v dome s priateľom, ktorého opatrovala, u ktorého bývala a stravovala sa. Keď jej priateľ umrel, nemala kam ísť a tak ostala, pod podmienkou, že bude vypomáhať v domácnosti bratovi zomrelého. A keďže je skromná, veľmi úslužná, ochotná pomôcť komukoľvek, ustráchaná a nesmierne sa snažila vyhýbať konfliktom, čoskoro sa stalo, že začala byť využívaná a nechala si ubližovať.  Uberalo jej to síl, i vieru v schopnosť postarať sa sama o seba. Čo koniec-koncov vyústilo do pracovnej neschopnosti a teda i finančnej tiesni. Na doporučene a žiadosť istej p. právničky a jej priateľky, ktoré situáciu p. Anny poznali, rozhodli sme sa i my priložiť pomocnú ruku.  Anna túžila oslobodiť sa od ľudí, ktorí ju využívali, zamestnať sa a postarať sa sama o seba. Podarilo sa nám pre ňu nájsť dôstojné a cenovo výhodné ubytovanie, ktoré môžeme hradiť na čas potrebný v plnej výške, p. Anna ukončila PN a už si našla prácu, zatiaľ len na dohodu (a keďže je pracovitá, vyzerá to nádejne). Dáva si do poriadku vysporiadanie majetku po rozvode a my cítime naozaj radosť, pretože jej tvári vidieť niečo nové – a to je sebaúcta a nádej… Sme na ňu hrdí…

Rodina č. 15

Pani Kristína nás požiadala o pomoc, keď sa ocitla vo vážnej životnej situácii. Zomrel jej priateľ a ona zrazu zostala na dvojročnú dcérku i hypotéku sama. V tom čase bola navyše na materskej dovolenke s obmedzeným príjmom, úradnými vybavovačkami a zúfalá. Na preklenutie tohto obdobia sa stala našou klientkou, ktorej sme prispievali na chod domácnosti a energie. Postupne sa zamestnala, úrady jej vymerali sirotské na dieťa a postavila sa na vlastné nohy. Držíme palce jej aj jej malej slečne, ktorá je dnes už hrdou škôlkárkou.

Rodina č. 14

Pani Dášku nám odporučilo sociálne oddelenie MÚ. Skromná rodinka s dvoma malými deťmi vo veku 5 a 10 rokov, ktorá napriek veľkej chudobe prosila o pomoc iba s prerábkou kúpeľne. Keď sa však partner pani Dášky ocitol vo väzbe pre napadnutie svojich najbližších, čo negatívne ovplyvnilo nielen psychický chod rodiny ale i finančný, potrebovali pomôcť s platbami na energie a stravou. Pani Dáška síce brigádovala, no musela odpracovať i dlh za svojho partnera a tak zo svojho skromného príjmu na začiatku nedokázala uhradiť všetko potrebné a zabezpečiť aspoň skromný chod domácnosti. Má však dve šikovné deti, ktoré sú jej radosťou a pýchou, hlavne školou povinný syn, ktorý je mimoriadne chytrý, a napriek pomerom, z ktorých vychádza, dostal sa na 8ročné gymnázium, ktoré poľahky zvláda. Pani Dáška denne bojuje za lepší život – nemusí byť prepychový – len nech je dôstojný. V tejto snahe vie, že sa na nás môže kedykoľvek obrátiť aj po skončení materiálnej pomoci, my jej ochotne radi poradíme, alebo pomôžeme usmerniť jej ďalšie kroky.

Rodina č. 13

Máte deti? A nemáte niekedy taký dojem, že sú… rozmaznané, alebo nevďačné, že majú toľko vymožeností hier a na jedenie? – od výmyslu sveta… a keď dieťaťu ponúknete jogurt – ohrnie Vám nos?

Predstavte si mamku, ktorá je na tom tak biedne, že kúpila na Vianoce svojim 3 deťom pod stromček 3 jogurty s nejakými tými nasýpacími „srandami“ na vrchu…

A ostatné darčeky boli len z druhej ruky – to čo „pre nás“ už nebolo dosť dobré….

Sama som bola svedkom, keď dostali piškóty. Tú radosť si neviete predstaviť. A vďaku, úslužnosť, skromnosť… toto sú chvíle keď sa zamýšľam, či v snahe o lepší život sa k lepšiemu naozaj i blížime.

p. Monika je matka 3 detí, ktorá žije v domčeku z 20-tich rokov minulého storočia. Dve izby jedna kuchynka. Otec je nezamestnaný a mamka pracuje len príležitostne. Žijú „ako sa vraví“ pánu Bohu za chrbtom, bez možnosti dochádzania do práce, a tak si prácu hľadajú len v mieste svojho bydliska. Situácia sa zhoršila, keď otca zobrali do väzby pre neplatenie výživného. Mala som možnosť s ním byť, pôsobil ako slušný človek, i keď starosti, „skutočné“ starosti, na pleciach privedú jednoduchšieho človeka i na nie celkom kóšer riešenia. No bolo by ťažké veru niekoho súdiť? Deti majú vychované ukážkovo. Monika sa o deti stará a venuje sa im. A deti jej vo všetkom pomáhajú. Pristihli sme ich ako ocino rúbal drevo a mamka a deťmi odnášali – ukladali. Pomáhame finančne i materiálovo – rodinka, však pri všetkej skromnosti sa čochvíľa znova postaví na vlastné…

Ako to celé funguje

1. Našim cieľom je spojiť úsilie viacerých darcov, aby sme rodinám mohli každý mesiac pomôcť čiastkou 20 až 100 eur. Čiastka je závislá od počtu darcov a od vážnosti sociálnej situácie.

2. Príspevky darcov budú poskytnuté rodinám vždy v plnej výške. Všetky režijné náklady sú hradené z peňazí zriaďovateľov.

3. Príjemcov pomoci vyberáme na základe informácií od sociálnych pracovníkov, lekárov, od ľudí s ktorými sa stretávame vo svojom okolí. Môžete príjsť aj s vlastným návrhom. Je ale potrebné vedieť si ho obhájiť a tiež získať súhlas samotného príjemcu.

4. Každý darca si pri registrácii zvolí, ktorému príjemcovi chce prispievať. Ak sa nevie rozhodnúť pre konkrétneho príjemcu, potom výber ostáva na nás. Darca si určí, či chce prispievať mesačne alebo jednorázovo, z účtu alebo v hotovosti, alebo či chce darcovstvo ukončiť. Tiež si zvolí, či príjemca pomoci bude poznať jeho meno, či ako darca chce byť uvedený v zozname darcov alebo bude darcom anonymným.
Boli by sme radi, ak by ste uprednostnili pravidelný mesačný príspevok pred jednorázovou pomocou. Jednak z vlastných skúseností vieme, že rodinný rozpočet menej pocíti 12 menších splátok ako jednu veľkú, aj pre výhody vyrovnaného „peňažného toku“.

5. Darca si zvolí, akým spôsobom chce byť informovaný o dosahu svojej pomoci a celkovom hospodárení fondu.