2% z Vašich daní

2%  z Vašich daní

Darujte prostredníctvom Liptovského Anjela 2% z Vašich daní tým, ktorý to naozaj potrebujú.

Podporujú nás :

Podporujú nás :

Úvod

Vitajte na stránke Liptovského anjela.

Dobrý deň.
Som anjel. Mám dva páry krídiel, ktoré túžia hladkať ubolené osudy ľudí, ktorí nedopatrením vybočili zo svojho šťastia.Chcem dýchať pre vieru, že každá zasvietená lampa na cestách, ktorá sa nám podarí zasvietiť bude ako kvapka vody pre vyschnutú zem, v ktorej žijeme svoje príbehy. Svoj domov som našiel na Liptove. Nebojte sa zaklopať. Moje srdce je veľké a pripravené zasiahnuť tam kde sa vytratila akákoľvek nádej. Láska ma neraz naučila postaviť sa zo zeme, oprášiť kolená, utrieť slzy a kráčať so vztýčenou hlavou. Nech sa teda Láska stane naším poslaním i cieľom.

 

Quo vadis :

Stručné zhrnutie hospodárenia za rok 2017                           31.01.2018

Príjmy:

  • 2 413 €  Vaše dobrovoľné príspevky
  • 1 195 €   2% dane
  •   500 €  Mesto Liptovský Mikuláš  na projekt vzdelávania

Výdaje:

  • 3 772 € finančné príspevky rodinám
  •    136 € školské potreby
  •    621 € na projekt vzdelávania
  •    264 € jednorázové, mimoriadne pomoci (7 jednotlivcom)

V roku 2017 sme pravidelne pomohli približne 10 rodinám (prevažne osamelým matkám s deťmi). Prispeli sme i na týždenný oddychovo-relaxačný pobyt pre 3 deti s telesným a mentálnym postihnutím.

Keďže sú naše príjmy obmedzené a v roku 2017 sme čerpali z rezerv predchádzajúcich rokov, rozhodli sme sa oslovovať i verejnosť cez našu  facebookovú stránku  . S pomocou dobrých a ochotných ľudí pomáhame naplniť i iné potreby, ktoré sa do rozpočtu Liptovského anjela už nezmestia. Na facebookovej stránke dávame pravidelné výzvy – prosby o pomoc, pri hľadaní spotrebnej elektroniky (dostali sme mobilné telefóny, 2 práčky, vežu a mnoho iného) taktiež oblečenia, nábytku a mnoho iných. Dostalo sa nám množstvo potravinovej pomoci zo strany jednotlivcov i organizácií hlavne na Sv. Mikuláša a Vianoce,  za čo v mene našom i v mene našich zverencov 🙂  takto „nemenovite“ SRDEČNE ĎAKUJEME…  (zoznam darcov by bol nesmierne dlhý)… 🙂 

Do roka 2018 vstupujeme s novými rodinkami. Ich životné príbehy budú priebežne pridávané na našu www stránku. Práca Liptovského anjela stojí na približne 6 dobrovoľníkoch, ktorí  po 6-ty rok pomáhajú rodinám v ich ťažkej životnej situácií – preto akákoľvek pomoc zo strany verejnosti je vítaná, a budeme radi, ak sa k nám pridáte, ako náš „Liptovský anjel“. I naďalej sa budeme uchádzať o Vašu priazeň pri riešení situácií, ktoré nastanú i pri hľadaní pomoci, prípadne o dobrovoľné príspevky, či každoročné 2% , za ktoré tiež z celého srdca ďakujeme…

Budeme sa tešiť Vašej priazni i pomoci, ktorej sa nám dostáva…  😉                                                                                  (revízor fondu Liptovského anjela)

23.12.2017

V decembri sme dva krát využili silný nastroj na pomoc našim rodinám. Prostredníctvom facebooku sme požiadali verejnosť o podporu či už pri sviatku sv. Mikuláša, tak pri Vianociach. Osobne facebook moc nevyužívam, takže ma prekvapilo, o aký silný nástroj sa jedná. Už pri sviatku sv. Mikuláša nám boli doručené od darcov darčekové balíčky pre deti, ovocie a sladkosti, ktorými sme potešili deti v nami podporovaných rodinách. Čo sa týka Vianoc, reakcia dobrých ľudí bola neskutočná. Od detských hračiek, veľkého množstva potravín, ovocia a zeleniny, oblečenia, koláčov, dvoch pračiek, atd. Tento týždeň sme väčšinu času v práci venovali rozdeľovaniu a rozvozu potravín a komunikácii s darcami.  Vianoce nami podporovaných rodín vďaka ľuďom, ktorý reagovali na výzvu na facebooku budú štedré so všetkým, čo k Vianociam patrí. Chcem sa týmto ľuďom aj týmto spôsobom zo srdca poďakovať.

Spomeniem ešte jednu akciu, ktorú sa nám podarilo tento rok realizovať. Minulý rok sme pripravili projekt  pre BAZAR INTERNATIONAL DE LUXEMBOURG. Podarilo sa nám vďaka tejto akcii získať prostriedky, za ktoré sme mohli zabezpečiť  v tomto roku pre štyri rodiny štvordňový pobyt v hoteli vo vysokých Tatrách. Od ubytovania s výbornou stravou, následne vodný raj v hoteli Permon. Nezabudnuteľný zážitok hlavne pre deti, ktoré podobný zážitok zatiaľ nepoznali.  Ďakujeme všetkým, ktorý umožnili, aby sa táto akcia podarila realizovať.

Ešte raz ďakujem všetkým, ktorý pomohli tomu, aby projekt Liptovský anjel fungoval už šiesty rok.
Vďaka patrí všetkým darcom a dobrodincom, našim dievčatám, ktoré investujú svoj čas a energiu,  aby pomohli druhým.

Prajeme Vám všetko čo radosť vzbudí, prajeme Vám veľa lásky – to preto že spája ľudí. Nech sa Vám na stromčeku všetko šťastie sveta ligoce krásne a požehnané Vianoce.

 

9.8.2017

V týchto dňoch sme zrealizovali projekt CHARITY NOMINATION for the Bazaar 2016, ktorý mal za cieľ zabezpečiť relaxačno-ozdravovací pobyt v horskom prostredí pre rodiny, ktoré sa pre nepriazeň osudu ocitli v ťažkej finančnej situácií, a takýto pobyt  by bol pre nich ťažko dosiahnuteľným snom.

Radi by sme uviedli i podrobnosti a fotografie z tejto akcie, a tak Vám priblížili, radosť detí i ich rodičov, ktorí sa zúčastnili tohto 4 dňového pobytu, ale z dôvodu zachovania princípu  anonymity sa … „tešíme s nimi sami“  😆 

Za všetkých dobrovoľníkov L. Anjela si dovoľujem extra poďakovať pánovi Senajovi zo spoločnosti AODAS, ktorí našich zverencov bezpečne doviezol na miesto konania a tiež nám ich „vrátil“ späť. Prajeme veľa úspechov, nekonečno najazdených kilometrov a vždy šťastný návrat domov….

ODOVZDÁVAME srdečnú vďaku a pozdrav od našich rodiniek,  všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe projektu Bazaar 2016, i na jeho zrealizovaní.

2.3.2015

Aj tento  rok sa chceme uchádzať o 2% z daní fyzických či právnických osôb. Pokiaľ ste ochotný nás týmto spôsobom podporiť, potrebné tlačivo nájdete na našej webovej stránke.

Vo februári som sa spolu s našimi dievčatami navštívil tri rodiny. Dvom rodinám už nejakú chvíľku pomáhame, návšteva tretej rodiny bola prvá, pre posúdenie potreby prípadnej pomoci. Na návštevu prvej rodiny som išiel spolu s Aďou. Aďa spolu s Milkou už rodinu navštívili. Pre mňa to bola v tejto rodine premiéra.
Vedel som, že matka spolu s troma malými deťmi žijú v jednoduchom dome, partner je v tomto čase vo vezení (neplatil výživné) a žijú skromne. Keď sme zastali pred bránou veľkého domu, myslel som, že niekde sa stala chyba. Až keď Aďa ukázala na vedľa stojaci drobný domček, dreveničku skrížená so sypárňou. Uvítali nás v pančuškách dvaja nakrátko ostrihaný šarvanci ( až po upozornení od matky som zistil, že jeden z tých zázrakov je dievča. Matka na rukách držala najmladšie tretie dieťa, ktoré v momente príhovorenia sa chcelo stratiť sa niekde v náručí matky. Pomohlo až keď som pohľad uprel iným smerom. Pri odchode to už bolo lepšie 🙂 , aj sa usmialo. Domček mal dve izby. Spálňa na jednom konci, kuchyňa na druhom. Žiadnu kúpeľňu som nevidel, a ani záchod.  Kúrili len drevom v kuchyni v malej piecke, z ktorej sa teplo prostredníctvom otvorených dverí dostávalo do druhej izby. Dom mal omietky na palachu, čo sa dnes už  moc nevidí . Čo ma najviac očarilo v tejto rodine boli deti. V jednoduchosti, v ktorej žili, kypela z nich radosť, milosť, skromnosť a slušnosť. Aspoň tak som to cítil ja. Matka je na materskej dovolenke s najmladším zázrakom. Náš finančný príspevok vyúčtovala do centu. Chcela dokonca vrátiť 1 euro, na ktoré nemala potvrdenku.  Možno by niekto iný, kto by navštívil túto domácnosť mal výhrady k čistote, prípadne k vhodnosti prostredia pre výchovu troch detí. Ja som presvedčený, že deti žijú šťastne, matka robí čo sa dá. Veľmi ma mrzelo, že som sa na túto návštevu poriadne nepripravil a nezobral som nejakú čokoládu či cukríky.  Pri odchode  od nás vyprevadili deti, pekne sa rozlúčili a poďakovali. Keď som našiel v aute balíček žuvačiek a dal som ich deťom, poďakovali sa znova a nie len slovom ale aj očami. Ich skromnosť by mohla byť príkladom aj pre naše deti.(aj moje)

Aby toho nebolo moc, informácie z návštev ďalších rodím budem písať v ďalšom spravodaji.

Tento rok sa po prvý raz budeme usilovať získať grand od mesta Liptovský Mikuláš. Aj keď sme sa do toho pustili na poslednú chvíľu, stihli sme to.Ešte doplniť pár drobností a už len čakať, či sa nám to podarí.

Ešte raz chcem poprosiť tých, ktorý by boli ochotný poskytnúť 2% zo svojich daní.

23.11.2014

Keďže posledný spravodaj som posielal už pred viac, ako pol rokom, nových, prípadne aj starších informácií je ozaj dosť.  Pokúsim sa nadviazať na posledný spravodaj.  Tento rok sme sa po prvý raz mohli uchádzať o 2% z daní  právnických alebo fyzických osôb. Celkovo sme týmto spôsobom získali 566,20€ . Moc ďakujeme.

Osobitne sa chcem poďakovať  nemenovanému darcovi, či skôr jeho rodine, ktorý nám  v marci finančne veľmi pomohli . Ďakujeme.

Na webovej stránke som priebežne aktualizoval informácie o financiách a zároveň o rodinách. Tento rok sme možno trochu zmenili prístup k jednotlivým poberateľom pomoci. Aj keď na začiatku pôsobenia sme možno nechceli až tak zasahovať priamo do života rodín. Použitie poskytnutých prostriedkov bolo väčšinou na vzájomnej dôvere.  Získané skúsenosti nás však prinútili viac sledovať využitie poskytnutých prostriedkov, ich opodstatnenosť. Je dôležité, aby poskytnutá pomoc nie len riešila okamžitú situáciu, zároveň  tiež motivovala príjemcu k tomu, aby vzniknutú situáciu zmenil. Nie je to možné vždy,  ale pokiaľ situáciu nechce zmeniť  priamo ten, koho sa to týka, ostatný v tom momente majú ruky zviazané. Pristúpili sme k tomu, že niektorým poberateľom pomoci sme prestali pomáhať finančne a skôr sme s nimi realizovali nákupy.  Časovo podstatne náročnejšie, no zároveň získame presnejšie informácie a pomoc je určite efektívnejšia.

Peťa aj tento rok vypracovala projekt pre nadáciu Orange. V prípade úspechu sa pokúsime znova rodinám a hlavne deťom urobiť krajšie Vianoce.

Zoznam rodín sa rozšíril na č. 11 . V priebehu tohto roku sme ukončili postupne pomoc piatim rodinám. Niektorým sa životná situácia zmenila natoľko, že prestalo byt potrebné ich podporovať.

Teraz trošku informácií ohľadne rodín. Filip (rodina č.9), ktorého sme začali finančne podporovať od marca 2014 začal trochu novú éru aj v živote Liptovského Anjela. Priznám sa, že keď som sa prvý raz o Filipovi dozvedel, tešil som sa na pomoc tomuto chlapcovi. Doteraz Liptovský Anjel vždy pomáhal rodinám, teraz sa jednalo prvý raz o jednotlivca.  Prvý dojem, ktorý som získal pri stretnutí s ním a jeho učiteľkou bol veľmi pozitívny. Podľa prvotných informácií sa dostal do štádia, ktoré najlepšie vystihne staré slovenské  príslovie = Na posr…..  aj hajz..  spadne J . Detstvo prežíval iba s mamou. Mama mu zomrela, keď mal 16 rokov. Z garsónky, kde pred tým spolu s mamou býval sa musel odsťahovať. Najprv si ho vzala do opatrovníctva kamarátka mamy, no nefungovalo to. Požiadal o umiestnenie do Palkovho centra, neskôr až do 18 rokov žil v domove sociálnych služieb v Liptovskom Hrádku. Veľmi túžil vrátiť sa späť do garsónky ,  kde pred tým býval spolu s mamou. S podporou dobrých ľudí sa mu to v auguste 2013 podarilo. Z peňazí , ktoré dostal po odchode z domova si kúpil to najdôležitejšie, plus odložil rezervu na splácanie nájmu mestu. Tým, že zabudol priniesť sociálnej poisťovni potvrdenie o návšteve školy sa dostal do finančnej tiesne.  Od septembra 2013 mu preto prestali vyplácať sirotské . Následne mu pozastavili dávky aj z UPSVaR (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny) , pretože jeho potvrdenku spracovávali už štvrtý mesiac a nie je možné doložiť požadované doklady. Na radu sociálnej pracovníčky si podal žiadosť o náhradné výživné, kým neukončí nadstavbové štúdium. Zároveň mu škola  pomohla vybaviť sociálne štipendium a príspevok na stravu. My sme sa mu snažili pomôcť  či už pri doplatkoch za nájom a elektriku. Podarilo sa nám pre neho zabezpečiť zaujímavú prácu,  kde by po zaškolení  mohol  po skončení vyučovania získať nejaké tie prostriedky a pokúsiť sa stať nezávislým.  Prvých pár mesiacov vyzeralo všetko sľubne. .  Postupne však Filip prepadol vplyvu spolužiakov – kamarátov,  prestal chodiť do školy.  Momentálne je situácia veľmi nečitateľná, takže sme samozrejme museli ukončili pomoc. Ani sám neviem, prečo som sa rozpísal práve o Filipovi, keďže sa nájdu rodiny, kde pomoc Liptovského anjela bola efektívnejšia.  Možno preto, že nie vždy všetko sa podarí. A možno len nie na prvý raz 🙂

 

23.2.2014

Liptovský anjel je projekt, ktorý sa snaží od júna 2012 pomáhať rodinám či jednotlivcom, ktorí sa z dôvodu ťažkej choroby alebo inej nepriazne osudu ocitli vo vážnej finančnej tiesni. Alebo trošku ináč. Spája tých, ktorý chcú pomôcť s tými, ktorý sú na takúto pomoc odkázaný.  A keďže sa nám prehupol rok 2013 do roku 2014, pokúsim sa krátko bilancovať. Liptovský anjel pravidelne finančne podporoval sedem rodín.
V súčasnosti podporuje pravidelne šesť rodín, s ktorými je v pravidelnom kontakte. V roku 2013 získal od darcov v prospech rodín finančné príspevky v celkovej hodnote 3496 € . Pokiaľ by som zrátal všetky príspevky darcov od začiatku fungovania Liptovského anjela do dnešného dňa, výsledná suma by bola 5873 € . Tieto prostriedky boli poskytnuté rodinám v plnej výške v pravidelných mesačných čiastkach. Nesmiem zabudnúť na nadáciu Orange, ktorá nám na konci roka poskytla  sumu 500 € , za ktorú sme na na konci zabezpečili rodinám vianočný nákup a zároveň sa rodinám finančne prispelo na nákup vianočného darčeka pre každé dieťa.

Verím, že tieto informácie dokážu presvedčiť v tom, že Liptovský anjel je správny projekt pre tento región, ktorý dokáže spojiť ľudí k tomu, aby pootvorili svoje srdce.

Tento rok je prvým rokom, v ktorom sa môžeme uchádzať o 2% z daní fyzických či právnických osôb. Chcel by som poprosiť, aby ste zvážili možnosť poskytnúť tieto prostriedky  do Liptovského anjela. Tak, ako všetky doterajšie príspevky by boli použité v plnej výške podporovaným rodinám. Určite by táto časť Vašich daní bola použitá na správny účel, transparentne a hlavne pre tých, ktorí to naozaj potrebujú. Na našej webovej stránke nájdete ďalšie potrebné informácie a zároveň aj tlačivá potrebné pre tento účel.

Na záver si požičiam jednu peknú myšlienku.

Nie je nijakou stratou, keď sa človek zriekne peňazí v prospech človeka v núdzi. Je to častokrát tá najlepšia investícia, ktorú sme za ten mesiac urobili. Zahreje na duši, ale zároveň ukazuje aj našim deťom, že správne narábanie s peniazmi nemusí nutne generovať zisk a ďalšie peniaze. Či sa už na to pozrieme ako ľudia veriaci, alebo proste ľudia s otvoreným srdcom.

23.2.2014

Medzi príjemcov prvého tohoročného spravodaja som si dovolil zaradiť ďalších mojich známych, priateľov, obchodných partnerov. Verím, že mi venujú svojich pár minút.

Liptovský anjel je projekt, ktorý sa snaží od júna 2012 pomáhať rodinám či jednotlivcom, ktorí sa z dôvodu ťažkej choroby alebo inej nepriazne osudu ocitli vo vážnej finančnej tiesni. Alebo trošku ináč. Spája tých, ktorý chcú pomôcť s tými, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní.  A keďže sa nám prehupol rok 2013 do roku 2014, pokúsim sa krátko bilancovať. Liptovský anjel pravidelne finančne podporoval sedem rodín.
V súčasnosti podporuje pravidelne šesť rodín, s ktorými je v pravidelnom kontakte. V roku 2013 získal od darcov v prospech rodín finančné príspevky v celkovej hodnote 3496 € . Pokiaľ by som zrátal všetky príspevky darcov od začiatku fungovania Liptovského anjela do dnešného dňa, výsledná suma by bola 5873 € . Tieto prostriedky boli poskytnuté rodinám v plnej výške v pravidelných mesačných čiastkach. Nesmiem zabudnúť na nadáciu Orange, ktorá nám na konci roka poskytla  sumu 500 € , za ktorú sme na na konci zabezpečili rodinám vianočný nákup a zároveň sa rodinám finančne prispelo na nákup vianočného darčeka pre každé dieťa.

Verím, že tieto informácie dokážu presvedčiť v tom, že Liptovský anjel je správny projekt pre tento región, ktorý dokáže spojiť ľudí k tomu, aby pootvorili svoje srdce.

Tento rok je prvým rokom, v ktorom sa môžeme uchádzať o 2% z daní fyzických či právnických osôb. Chcel by som poprosiť, aby ste zvážili možnosť poskytnúť tieto prostriedky  do Liptovského anjela. Tak, ako všetky doterajšie príspevky by boli použité v plnej výške podporovaným rodinám. Určite by táto časť Vašich daní bola použitá na správny účel, transparentne a hlavne pre tých, ktorí to naozaj potrebujú. Na našej webovej stránke nájdete ďalšie potrebné informácie a zároveň aj tlačivá potrebné pre tento účel.

Na záver si požičiam jednu peknú myšlienku.

Nie je nijakou stratou, keď sa človek zriekne peňazí v prospech človeka v núdzi. Je to častokrát tá najlepšia investícia, ktorú sme za ten mesiac urobili. Zahreje na duši, ale zároveň ukazuje aj našim deťom, že správne narábanie s peniazmi nemusí nutne generovať zisk a ďalšie peniaze. Či sa už na to pozrieme ako ľudia veriaci, alebo proste ľudia s otvoreným srdcom.

24.12.2013

Vianoce sú tu, takže ešte pár tohoročných informácií .

Od decembra sme znova začali s podporou rodiny č.2 z Liptovskej Sielnice.  Situácia p. Evy, matky piatich detí sa za posledné mesiace výrazne zhoršila. Sama sa stará o 5 detí. Manžel pred rokmi rodinu opustil a žije v zahraničí. Pokiaľ manžel zasielal výživné na deti, matka bola schopná postarať sa o potreby detí. No pokiaľ jej počas jedného roka pošle výživné len tri krát, je to veľmi ťažké.  Aj keď požiadala kompetentné úrady o pomoc, keďže manžel je trvalo v zahraničí,  je to beh na dlhé trate. Pokúsime sa opätovne pomôcť. Veď nech už je akokoľvek, tie deti za to nemôžu.

Asi pred dvoma mesiacmi Peťa vypracovala projekt a zaslala na nadáciu Orange.  Priznám sa, nepoznám podrobnosti projektu, ale globále – pripraviť pre podporované rodiny čo najkrajšie Vianoce.  Skúsiť dosiahnuť , aby rodiny a hlavne deti týchto rodín mali Vianoce čo najkrajšie.  Z nadácie Orange sme pre tieto rodiny získali sumu 500 Eur. Peniaze sú účelovo viazané projektom, a museli byť preinvestované do konca roka. Za tieto peniaze sa týmto rodinám urobil vianočný nákup ( ryby, veci na zemiakový šalát, nejaké ovocie atd.). Každému dieťaťu v podporovaných rodinách sa prispelo rovnakou čiastkou na nákup vianočného darčeka.  A nakoniec sme v hoteli Steve zorganizovali v peknom prostredí posedenie. Stretli sa na ňom navzájom rodiny spolu s ľuďmi z Liptovského anjela.  Atmosféra bola príjemná, deti sa zabavili zdobením perníkov.  Zo zdravotných dôvodov som sa nemohol tohto stretnutia zúčastniť, no z reakcií priateľov z Liptovského anjela a tiež zúčastnených rodín sa budeme sa snažiť toto stretnutie zopakovať aj budúci rok.  Chcem sa poďakovať všetkým, ktorý sa vo vianočnom období urobili všetko pre to, aby rodinám vytvorili  čo najpríjemnejšiu atmosféru a napomohli realizovať prianie šťastných a spokojných vianočných sviatkov.

Na záver  chcem všetkým zaželať  šťastné a požehnané prežitie vianočných sviatkov, v novom roku hlavne veľa zdravia, šťastia, pokoja.

18.11.2013

Prestávka od zaslania posledného spravodaja je dosť veľká, takže informácií dnes bude viac. Naposledy som spomínal výstavu malieb detí, ktorú sme realizovali v priestoroch obchodného centra STOP SHOP. Po dohode so zástupcami obchodného centra nám bolo umožnené predĺžiť  výstavu až do vianočného obdobia. Sme radi, že sa našli ľudia, ktorý či už z dôvodu, že sa im obrázky detí páčili, alebo len jednoducho chceli pomôcť zakúpením obrázkov.  Do dnešného dna  sa predalo osem malieb, v celkovej sume 105 €.  Ďakujeme.

V auguste sme začali finančne pomáhať 27 ročnej matke s trojročným dieťaťom, ktorá  po tragickej smrti priateľa  a následnej strate zamestnania ocitla v ťažkej životnej situácií. Evka zápasí nielen s ťaživou finančnou situáciou , ale jej pribudli aj zdravotné problémy a celková situácia dolieha aj na jej psychický stav. Dúfajme ,že táto situácia pominie čo najrýchlejšie.

V septembri sme dostali podnet na ďalšiu rodinu, ktorú následne navštívila Peťa s Vierkou. Pani Zuzana  má štyri deti. Po zdravotnej stránke si  pani Zuzana preskákala ozaj moc. Deväť operácií bedrového kĺbu, strojček na srdci, mozgovú príhodu,  syndróm lepivých doštičiek atd. Je na čiastočnom invalidnom dôchodku. Manžel je už dlhšiu dobu bez práce, občas nejaká tá brigáda. Mali byt v Liptovskom Hrádku, no keďže ho nezvládali platiť, oň prišli. Manžel stresové situácie zvláda len s pomocou alkoholu, čo situáciu v rodine ešte viac komplikuje.  Podľa  najnovších informácií to vyvrcholilo fyzickou potýčkou medzi otcom a synom (ktorý už vidí do rodinných záležitostí). Z toho dôvodu sa p. Zuzana od manžela odsťahovala k svojej plnoletej dcére, kde však môže byť len  na dobu určitú. V Spolupráci s Pálkovo centrom sa snažíme pomôcť matke s deťmi nájsť nový zmysel života, podať pomocnú ruku.

Nesmiem zabudnúť, že pripravujeme všetky podklady potrebné k tomu, aby sme sa budúci rok mohli uchádzať o 2% z daní. Určite by tieto peniaze patrili k najtransparentnejšie a možno aj  k jedným s najlepšie využitými peniazmi daní.

Ďalšou aktivitou, ktorou chceme získať určitú podporu (  finančnú, materiálovú, potravinovú ) pre podporované rodiny je oslovenie veľkých a vplyvných organizácií, firiem. Dúfame, že počas blížiaceho sa vianočného obdobia pootvoria srdce pre tých , ktorý by ich pomoc veľmi pomohla.

Na našej webovej stránke je vytvorená sekcia “Hospodárenie“ , preto sa tu už nebudem  rozpisovať, koľko príspevkov prišlo od darcov za daný mesiac. Na stránke je rozpísaný každý mesačný sumár príjmu či už na účet, tak isto aj a v neposlednom rade aj sumárna výška poskytnutej finančnej  pomoci za každý mesiac.

V závere už  len poďakujem darcom, ktorých dôvera a ochota pomôcť pomáha realizovať myšlienku pomoci blízkym.  Ďakujeme.

31.7.2013

Uplynul rok existencie fondu Liptovský anjel n.f. V Júli 2012 boli získané prvé finančné prostriedky, určené pre pomoc rodinám. Veľké plány a počiatočné nadšenie vystriedalo rýchle vytriezvenie.  Je to práca, ktorá si vyžaduje značnú časť energie, no nie vždy prinesie žiadaný výsledok.  Ale to je asi pri všetkom. No aj napriek tomu som si istý, že svojou doterajšou činnosťou pomohol tam, kde mal. A bude naďalej pomáhať bude.  Chcem sa poďakovať priateľom, ktorý myšlienku Liptovského anjela prijali za vlastnú a myšlienkami, radami či samostatnou činnosťou obetovali svoj voľný čas a energiu v prospech druhých.  Zároveň ďakujem všetkým darcom, ktorý aj napriek ťažkej dobe boli ochotný pomáhať svojimi darmi. Veď len vďaka ním sa podarilo k dnešnému dňu vyzbierať  3883 EUR. Ešte raz ďakujeme.

Znova trošku čísel. V máji sme od darcov obdržali   231  EUR, v júni 261 EUR a v júli 236 EUR.

V júli sme skončili s finančnou podporou rodiny č. 4. Keďže sme získali informácie, že poskytnutá finančná pomoc nie je použitá na správny účel, ukončili sme finančnú podporu tejto rodiny. Chceme byt pre darcov garanciou, že nimi poskytnutá pomoc bude využitá účelne a správne.

Už mesiac sú v obchodnom centre STOP SHOP vystavené maľby detí, ktoré sa zapojili do súťaže organizovanej Liptovským anjelom. Pozývam všetkých, ktorý si zatiaľ nenašli čas, aby  si našli chvíľku, a potešili sa pohľadom na umelecké diela detí ZUŠ Jána Levoslava Bellu.

30.6.2013V máji sme  v spolupráci s ZUŠ Jána Levoslava Bellu  pripravili súťaž pre deti z výtvarného odboru. Deti pod vedením pani učiteliek mali výtvarne vyjadriť svoju predstavu anjela. Tento mesiac bolo vyhodnotenie  súťaže. Víťazom sa stala 13-ročná Alžbetka Berníková, ktorá získala najväčší počet hodnotiacich hlasov. Určite viac kresieb by si zaslúžilo odmenenie, no tablet bol len jeden 🙂

Pozývame Vás na výstavu týchto malieb, ktorá sa oficiálne začína od pondelka 1.7.2013 v obchodnom centre STOP SHOP v Liptovskom Mikuláši. Tu môžte vidieť všetky maľby, prípadne ak by ste boli ochotný podporiť tento projekt a samozrejme aj deti, môžte si zakúpiť niektorú z malieb.

30.5.2013

Od posledného spravodaja uplynuli už dva mesiace, takže nových informácií bude trochu viac.

V marci bolo na účet Liptovského anjela pripísaná suma 254 EUR. Rodinám sme v marci doručili spolu 300 EUR.V mesiaci marec sme ukončili finančnú pomoc rodine č.2 z Liptovskej Sielnice. Veríme, že rodina v súčasnosti dokáže zvládnuť situáciu bez našej pomoci a my zas môžeme  presmerovať finančnú pomoc na rodiny, ktoré v danom momente potrebujú viac.

Apríli bol na príspevky od darcov štedrejší. Na účet pribudlo 401 Eur.

Začiatkom apríla som s Peťou navštívil pani Annu ( rodina č.5 z L.Mikuláša ) v jej novom prenajatom mestskom byte. Postupne si ho zariaďuje, a teší sa z maličkostí, ktoré väčšina z nás chápe ako samozrejmosť. Spoznal som ženu, ktorá aj napriek psychickým problémom, s finančnými problémami berie život s určitým svojským nadhľadom. Pre mňa to bolo veľmi jedinečné stretnutie, keďže som spoznal človeka, ktorý stráda telesne či duševne no počas celého nášho stretnutia sa ani raz nesťažovala.

Minulý mesiac sme dali dotlačiť ďalších 500 letákov, keďže prvý náklad letákov sme stihli minúť, rozdať.

Aj keď s určitým meškaním, podarilo sa nám vypracovať a odovzdať výročnú správu fondu za rok 2012. V krátkom čase ju dám aj priamo na stránku.

V spolupráci so ZUŠ Jána Levoslava Bellu sme pripravili súťaž pre deti z výtvarného odboru, ktoré pod vedením pani učiteliek majú výtvarne vyjadriť svoju predstavu anjela. Odmenou pre autora najkrajšieho anjela bude sponzorský dar – tablet. Aj takýmto spôsobom môžu pomáhať deti deťom nakoľko ich práce budú ďalej použité na šírenie dobrej myšlienky a pomoci iným, či už formou vernisáže, alebo ich aukciou. Začo deťom už teraz vopred ďakujeme. Vyhodnotenie súťaže bude v priebehu júna. Určite sa k výsledkom súťaže a k jej priebehu dostaneme v budúcom spravodaji.

29.3.2013

Po dlhšom čase Vám chcem adresovať pár nových informácii, súvisiacich s činnosťou Liptovského anjela.  Trošku ma mrzí, že sa mi nepodarilo dodržať mesačnú periodicitu tohto spravodaja , no zimné mesiace sú pre mňa obdobím zhonu, takže som ozaj nestíhal. Ale už je to čo raz lepšie 🙂 .

Najprv trošku o rodinách.

V Januári sme pomáhať ďalšej rodine.  Pani Anna je  matkou troch detí, ktoré po rozvode vychováva sama. Ešte nedávno žila s deťmi v byte,  v ktorom by určite nikto z nás nevedel predstaviť  žiť a to spolu s tromi deťmi. Bez teplej vody, bez možnosti dostatočne vykúriť byt  v zimných mesiacoch (vysoké stropy), plesnivé steny. Pred mesiacom sa situácia mierne zlepšila a p. Anna dostala mestský . byt, ale tým stúpli aj jej náklady na byt na 291 Eur. Keďže jej príjem pozostáva z invalidného dôchodku 330Eur a výživného 140 Eur na deti. Keď zaplatí všetky potrebné poplatky súvisiace s ubytovaním a škôlkou pre deti,  ostane jej len veľmi malá čiastka na stravu. Naša nová posila  Peťa už niekoľko krát navštívila túto rodinu, takže vieme, že pomoc  tejto rodine je určite potrebná.

Teraz sa vrátim trochu k príspevkom, prijatým v mesiaci  Január a Február.  V Januári sme obdržali od darcov  239 Eur . Rodinám sme v tomto mesiaci poslali 350 Eur. Vo februári sme obdržali 251 Eur a rodinám sme v tento mesiac poslali 370 Eur.  Počas oboch mesiacov sme poslali väčšiu čiastku ako sme v daný mesiac prijali. Vďačíme za to štedrým darcom na konci minulého roka.

Ďalšou novinkou je sekcia “Hospodárenie“ na ľavej lište na našej webovej stránke, kde je sú  v sumáre všetky príspevky od darcov, prijaté za aktuálny mesiac. Zároveň je uvedená aj poskytnutá finančná pomoc za daný mesiac.

Keďže tento spravodaj píšem počas najväčších kresťanských sviatkov, ukočím ho prianím, nech ich prežijete v pokoji a v radosti, a hlavne k kruhu svojich najbližších .

30.1.2013

Prvý tohoročný  spravodaj som si tento krát dovolil adresovať  nie len ľudom, ktorí už Liptovského anjela poznajú ale aj mnohým mojim priateľom a známym,  ktorí možno informáciu o ňom započuli len okrajovo, prípadne ho registrujú prvý raz len v tomto momente.  Verím, že ich moc nezaťaží a pokiaľ áno, hádam mi bude prepáčené 🙂 .

Rok 2012 je za nami a je čas obzrieť sa za seba.
V roku 2012 bola v hotovosti, prípadne na účet Liptovského anjela n.f. pripísaná čiastka 2010,- € .
V decembri sme začali pomáhať ďalšej rodine , tento krát z Liptovského Mikuláša, takže v danom momente pomáhame vďaka Vašim príspevkom štyrom rodinám.  V blízkom čase sa máme stretnúť s ďalšou  rodinou  (či skôr už len deťmi, keďže sú bez rodičov a výchovu na seba zobral najstarší súrodenec) ,  ale o tom až neskôr.   Liptovský anjel začal svoju činnosť v Júli 2012. Verím, že svojou činnosťou počas týchto  šiestich mesiacov  dokázal životaschopnosť tohto projektu.  Je prostredníkom medzi ľuďmi,  ochotných pomáhať a ľuďmi, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní.  Ešte raz pripomeniem, že príspevky darcov budú vždy  poskytnuté rodinám v plnej výške .

V decembri sme začali prispievať novej rodine a tu niečo o nej:
P. Viera (matka z rodiny č.4 LM) kontaktovala Evku telefonicky a tá s ňou dohodla stretnutie.  Z počiatku sme mali z nadchádzajúceho stretnutia zmiešané pocity. Bolo to prvý raz, čo sme rodinu nehľadali ale nás matka sama oslovila s prosbou o pomoc.  Nechcela od nás peniaze, poprosila nás o potraviny pre deti, nejaké oblečenie pre deti, plienky.  Po pár minútach nám bolo jasné, že asi ťažko budeme hľadať osobu, ktorá by viac potrebovala   pomoc  Liptovského Anjela.  Matka – toho času na materskej dovolenke spolu s dvoma deťmi (jedno má tri mesiace, druhé tri roky)  a manželom žije v prenajatom byte. Manžel je dlhodobo nezamestnaný, bez záujmu pracovať. Je naň začatých niekoľko exekučných konaní,  má zablokovaný bankový účet. Rodine moc nepomôže.  Matka si  musí vystačiť mesačne  s 230 Eurami. Je to suma v rátane prídavkov na dve deti. Nájom za byt platí 250€ Eur. Ťažká matematika .  Informovali sme sa na úrade práce,  či nie je možné nejakým spôsobom pomôcť  tejto matke a jej deťom.  Vedia o tejto rodine, no na nič viac rodina nárok nemá.  S matkou sme sa stretli niekoľko krát, raz sme sa stretli aj u nej u nej v prenajatom byte.  Opakuje sa pocit , pri ktorom si uvedomujem, že problémy a starosti , s ktorými sa pasujem  sú priam banálne v porovnaní s  existenčnými problémami  niektorých rodín.

Určité kladné zmeny nastali aj v rodine č. 1 z Kvačian,  nejdem ich už rozpisovať, sú na webovej stránke v sekcii zoznam rodín.

A aby som nezabudol.  V decembri sme  obdržali od darcov čiastku 365 EUR.

Tento  spravodaj ukončím  poďakovaním všetkým tým, ktorí sa nejakým spôsobom rozhodli pomôcť ľudom, ktorých ani nepoznajú .  Liptovský anjel  a ľudia angažovaní v ňom  sú zas garanciou, že pomoc bude smerovaná správne a v plnom rozsahu.

24.12.2012

Posledný tohtoročný príspevok spojím s prianím prežitia krásnych a požehnaných vianočných sviatkov.

V novembri sme obdržali od darcov 588 Eur. Každej našej rodine posielame po 100 Eur. Stále hľadáme ďalšiu rodinu, ktorej by sme mohli pomáhať. Ďakujeme všetkým darcom.

Deň pred Štedrým dňom som bol v Bukovine, a spolu finančným príspevkom som doručil aj krabicu s oblečením od darcu. V mesiaci december sa 2x objavil článok o Liptovskom anjelovi v týždenníku Liptov. V prvom vydaní týždenníka v novom roku by sa mal článok objaviť znovu.

Ešte raz ďakujem všetkým našim darcom, ktorí počas tohoto roka svojimi príspevkami, prípadne inou pomocou pomohli zlepšiť ťažkú životnú situáciu rodinám vo svojom okolí.

Prajem Vám, aby ste sa počas týchto sviatkov aspoň na malú chvíľku vrátili do svojich detských vianoc a prežili to, čo každý z nás počas sviatkov prežíval v detstve. Pokoj, očakávanie, radosť, prekvapenie bezstarostnosť a lásku tak, ako sme ju prežívali v detstve.

29.11.2012

V októbri  sme pokračovali v návšteve našich rodín. Tento krát som spolu s Aďou navštívil rodinu v Bukovine. Rodina žije v skromných  pomeroch v rodinnom dome. Finančnú pomoc využíva na stravu a oblečenie  pre deti a zároveň aj na splácanie pôžičky, ktorú použili na nákup vykurovacieho kotla. Matka rodiny má po úraze odrezanú  pravú ruku v zápästí.

Nedávno som v televízii registroval benefičný program určený na pomoc nevidiacim či slabozrakým ”Biela pastelka ”. Pár ľudí si vyskúšalo prežiť jeden deň bez zraku. Len myšlienka “deň bez zraku” je pre mňa nepredstaviteľná.  Sám si seba neviem a ani nechcem predstaviť  v takej situácii. A o to viac, že sa v prípade mnohých slabozrakých či nevidiacich sa nedá hovoriť len o prežití, ale skôr o plnohodnotnom žití v rámci svojich možností.  A podobné je to a v prípade  matky, ktorá bez pravej ruky, pri skromnom spôsobe života, dokáže sa postarať o tri malé deti, o dom, o manžela. Je škoda, že dokážeme pochopiť hodnotu niektorých  vecí  až v momente, keď ich stratíme.

Idem však na príjemnejšiu tému. V mesiaci október sme obdržali od darcov  313 EUR.  Prvý raz sa nám podarilo našim rodinám poslať maximálnu stanovenú čiastku , t.j. každá rodina dostáva po 100Eur. Trinásť eur presúvame na ďalšie mesiace. Pomaličky hľadáme ďalšiu rodinu, ktorej by mohol Liptovský Anjel pomáhať.

Od decembra až po január by sa mala objaviť informácia o Liptovskom Anjelovi v týždenníku Liptov 🙂

12.10.2012

Tento krát sa rozpíšem trošku viac, keďže v september bol na informácie bohatý.
V septembri bola  pripísaná na účet Liptovského Anjela pripísaná čiastka 253 €. Rodinám posielame v tomto mesiaci po 85 €.
Ďalšou novinkou sú informačné letáky. Zatiaľ sme dali vytlačili len 500ks, je to len prvá verzia.  Pokiaľ máte miesto, kde by mali zmysel, prípadne máte typ , kde ich umiestniť, kontaktujte nás.  Pre tých, kto by si ho chce vytlačiť sami je tu . Ďalšou informáciou je existencia telefónneho čísla Liptovského Anjela  0443700020. Na telefónnom čísle je aj záznamník.  Ďalšia drobnosť, ktorá poteší sú nálepky na auto. Je to malý anjel s odkazom na našu  web stránku. Pokiaľ má niekto záujem, neváhajte nás kontaktovať. Jednoduchým a účinným spôsobom pomôžete zviditeľniť  Liptovského Anjela 🙂
Asi pred troma týždňami som bol spolu s Evkou na návšteve u podporovanej rodiny v Kvačanoch.
Chceli sme vedieť, čo je v rodine nové, overiť si dosah a správnosť pomoci. Pri kontakte s novými možnými darcami asi najčastejšia otázka je správnosť výberu rodiny, možnosť nezneužitia dôvery darcu. A tieto pravidelne návštevy majú byt určitou spätnou väzbou  medzi darcom, Liptovským Anjelom a príjmateľom pomoci.  Po stretnutí s matkou rodiny a jej  sedem ročnou dcérou som získal pocit, že to, čo robíme ma zmysel. Nie, že by som strácal nádej, ale darcovia sa nehľadajú ľahko, a niekedy sa objaví pocit nezáujmu, nepochopenia, čo aspoň mňa dosť ubíja. A toto sú chvíle, ktoré `nakopnú, povzbudia` a dobijú baterky. Najstaršia dcéra je už v zahraničí ako OPR-ka.  Matka nám precitala prvý list, ktorý od nej dostala. Podľa napísaných riadkov „keď zarobí nejaké eura, pošle ich domov na kopačky pre brata“ uistia o tom, že vyber rodiny bol správny. Matka je stále na práceneschopná po úraze chrbtici. Najmladšia dcéra ma v sebe nekonečne baterky – živé striebro, asi ako každé dieťa v jeho veku.
Myslím, že nie je dôležité pokračovať v týchto riadkoch, som si istý, že pomoc od Vás je použitá na správny účel. Budem sa snažiť, aby sme v blízkom čase realizovali ďalšie návštevy v ostatných našich rodinách. Tým ktorým došli až k týmto riadkom ďakujem za trpezlivosť, pre tých ostatných – polepším sa a budem v budúcnosti stručnejší 🙂  .

8.9.2012

Septembrom sa vo veľa rodinách začína kolotoč starostí, stresu a nemalých investícií. Aj ja mám prváka a naozaj, nie je to o par eurách. O to viac poteší, že posielame našim rodinám tento krát už po 77 Eur. Spolu sa v auguste vyzbieralo 231 Eur, čo je naozaj krásna suma.

V septembri by sme chceli postupne navštíviť rodiny, ktoré podporujeme a získať nové aktuálne informácie. Samozrejme, o všetko novom budeme informovať. Pomaličky (aj kôli novým školským povinnostiam) pokračujeme v informačných letákoch a nálepkách. Budeme sa snažiť dostať nás aj do lokálnych médií, ale račej nejdem predbiehať, aby som niečo nezariekol 🙂

21.8.2012

V júli nám pribudli ďalší nový darcovia, takže sa nám podarilo vyzbierať  150 eur, t.j. každej jednej rodine posielame po 50 Eur. Cesta za novými darcami je ťažšia, ako som si na začiatku myslel. O to viac poteší darca, ktorého osobne osloviť ani nebolo treba. Pokiaľ však počet darcov bude rásť a vyzbieraná suma tiež, ide to správnym smerom. A o to nám ide.
Pripravujeme propagačné letáky spolu nálepkami. Chceme Liptovského Anjela zviditeľniť a zároveň osloviť čo najväčšiu skupinu ľudí. Začíname pracovať na burze, ktorá by sa mala objaviť v priebehu septembra na webovej stránke. Podarilo sa nám zabezpečiť v spolupráci so spoločnosťou Citycom s.r.o. pre nami podporovanú  rodinu v Kvačanoch bezplatnú prípojku k internetu. V prípade nejakých podnetov, myšlienok či nápadov ,  neváhajte nás kontaktovať.

11.7.2012

Skončil sa jún, prvý mesiac reálnej činnosti. V zozname rodín nájdete prvé tri rodiny, ktorých osudy prinútia určite minimálne k zamysleniu a u niekoho aj k prehodnoteniu životných priorít.  Som rád, že sa objavili aj prvý darcovia. V mesiaci jún sa nám podarilo vyzbierať 110 Eur . Trom, nami podporovaným rodinám posielame po 36 EUR. Zvyšné dva 2 Eura prenášame do ďalšieho mesiaca. Uvidíme, ako sa nám bude dariť v júli.

22.6.2012

Zatiaľ nebolo o čom,  zatiaľ nebolo komu. Dnešný deň sa pre niekoho niečo nové začína ( pre nás, priateľov združených v Liptovskom anjelovi ) , a verím, pre niekoho niečo končí ( bezmocnosť a trápenie niektorých liptovských rodín či jednotlivcov). V začiatkoch pomaličky, no s istým cieľom.  Začíname hľadať rodiny, ktoré potrebujú pomôcť, hľadáme ľudí ochotných pomôcť. V zozname rodín sa objavujú prvé rodiny, ktorým môžte svojimi príspevkami pomôcť v ich nezávidenia hodnej situácii. Je vždy lepšie byť na strane tých, ktorý pomáhajú ako tých, ktorý pomoc potrebujú.  A nikto nikdy nevie, čo bude zajtra, či o týždeň. Preto Vás v mene rodín, ktoré sú na Vašu pomoc odkázaný prosím, pokiaľ je možné, pomôžte. Verte, že pomôžete aj sebe 🙂